POTRÓJNA                                                                                                                                                                                                                       FINANSE


 
       KONTAKT STATUT

FUNDATORZY

ZARZĄD

 
 

 

 

 

SPRAWOZDANIA:

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadą przejrzystości finansów poniżej publikujemy sprawozdania z działalności naszej organizacji. Fundacja PUSTELNIA.PL sporządza rocznie:

1. sprawozdanie finansowe dla Urzędu Skarbowego
2. sprawozdanie merytoryczne dla MEN


 

2013 sprawozdanie finansowe
2013 sprawozdaniemerytoryczne

2014 sprawozdanie finansowe
2014 sprawozdaniemerytoryczne

2015 sprawozdanie finansowe
2015 sprawozdaniemerytoryczne

2016 sprawozdanie finansowe
2016 sprawozdaniemerytoryczne

2017 sprawozdanie finansowe
2017 sprawozdaniemerytoryczne

 

 
www.pustelnia.pl                                                                                                                                                                                                                   POWRÓT