POTRÓJNA                                                                                                                                                                                                                          O NAS


 
       KONTAKT STATUT

FUNDATORZY

ZARZĄD

 FINANSE

 

 

 

 

MISJA:
Uwolnić wolność, która jest w każdym z nas
Odkrywać smak radości płynącej z Ewangelii
Żyć wiarą jak wielką przygodą, która jest miejscem spotkania z Bogiem już tu na ziemi

WSPÓŁPRACA:
Świeccy i duchowni szukający wartości chrześcijańskich
Ludzie otwarci na współczesny świat, gotowi zaangażować się w życie Kościoła
Chrześcijanie nadziei... sól ziemi

DZIAŁALNOŚĆ:
Wydawanie książek i czasopism o tematyce duchowej
Organizacja dni pustyni, rekolekcji, koncertów, wieczorów poezji, konferencji 
Różnorodne formy pomocy dzieciom i młodzieży

 
www.pustelnia.pl                                                                                                                                                                                                                   POWRÓT