POTRÓJNA                                                                                                                                                                                                                          O NAS


 

 

 

 

 

       KONTAKT STATUT

STRUKTURA

O NAS 

 
 
     

Naszym celem jest uwolnić wolność, która jest w każdym człowieku. Wyzwalać tkwiący w nim potencjał, uruchamiać ukryte talenty. Brać odpowiedzialność za otaczającą nas rzeczywistość. Dodawać odwagi do zmagania się z wielkimi pragnieniami, pokazywać siłę wspólnego działania, zachęcać do brania spraw we własne ręce, angażowania się w życie społeczne, budowania Polski nowoczesnej i otwartej dla wszystkich. Ważna jest dla nas sumienność, odpowiedzialność, punktualność, dane słowo, konkret. Budujemy nasze relacje na zaufaniu, partnerstwie i wzajemnej uczciwości. Chcemy dzielić się naszą wiarą i pokazywać, że może być radosna i żywa, że można ją pogłębiać i rozwijać, że ma realny związek z naszym codziennym życiem, że otwiera przed człowiekiem nową rzeczywistość: pozwala na realny kontakt z Bogiem już tu na ziemi. Chcemy angażować się w życie Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II, Kościoła ubogiego dla ubogich, w którym swoje miejsce mogą znaleźć wszyscy ludzie dobrej woli, chcący budować wspólną przyszłość na drodze dialogu, tolerancji
i wzajemnego szacunku. 

Co jest dla nas najważniejsze? 

Dwa tysiące lat temu św. Paweł pisał do Koryntian:
I tak trwają: wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. 
Dla nas, od tego czasu, nic się nie zmieniło. 

 

 

www.pustelnia.pl                                                                                                                                                                                                                   POWRÓT