HERMON

uwolnić WOLNOŚĆ

 

              

 

 
 

 
 

Wzrost duchowy z Teresą z Avila

To dopiero była kobieta! 
Przez ponad 20 lat pobytu w klasztorze karmelitanek dojrzewała duchowo
do pełni prawdziwego życia z Bogiem.
Poszukiwała Go w ciszy... W modlitwie...
Nie wiedząc o tym, podążała do najczystszych źródeł chrześcijańskiej mistyki.

Teresa odkryła, że droga do zjednoczenia z Bogiem jest ciągłym odsłanianiem
nowych horyzontów. Życie duchowe nie jest czymś statycznym. 
Droga do Boga jest przygodą! Jest zdobywaniem kolejnych wzniesień, 
aż dojdzie się na szczyt góry Miłości. 

Swoje doświadczenia duchowe Teresa spisała pod koniec życia w arcydziele 
zatytułowanym „Twierdza wewnętrzna”. Zawarła w nim najważniejsze przesłanie 
swojego życia i duchowy testament dla tych, którzy odważą się iść do 
zjednoczenia z Bogiem drogą kontemplacji.

Twierdza ta ma wiele różnych mieszkań, jedne na górze, drugie na dole, 
jedne po bokach, drugie we wnętrzu gmachu, a w samym środku tych mieszkań 
jest jedno najważniejsze, w którym zachodzą najbardziej tajemne rzeczy 
pomiędzy Bogiem i duszą.


Wydaje się, że chrześcijanie do dziś nie odkryli bogactwa ukazanego przez Teresę.
A tymczasem... Gdyby wiedzieli, co kryje się za drugim, trzecim wzniesieniem... 
Nie mówiąc już o ostatniej dolinie!

Teresa pociąga ludzi spragnionych Absolutu. Jest przewodnikiem do najbardziej 
niezwykłych rejonów Boga. 
Droga z nią to niezwykła przygoda!

     
     
  macheront  
  nebo  
  hermon  
     
  AKTUALNOŚCI  
  kontakt  
  info praktyczne  
     
  pustelnia  
  historia  
  galeria  
     
  medytacje  
  konferencje  
  kazania  
     
  Jan Paweł II  
  świadectwa  
  polecamy  
     
   
 
 
www.pustelnia.pl

niepojęta TRÓJCO