POLECAMY   główna świadectwo kontakt polecamy konferencje medytacja  

uwolnić WOLNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 


  Droga modlitwy wewnętrznej
Wilfrid Stinissen OCD, wydawnictwo M., Kraków 1996


Książka dla wszystkich, którzy już modlą się w ciszy lub chcą się nauczyć modlitwy wewnętrznej. Ojciec Stinissen, karmelita bosy ze Szwecji, prowadzi współczesnego
człowieka drogą swoich wielkich poprzedników - Teresy z Avili, Jana od Krzyża
i Teresy z Lisieux. Opisuje początki modlitwy i pierwsze etapy życia duchowego.
Porusza sprawy najistotniejsze zapomnienie o sobie i całkowite zawierzenie Bogu.
Posługując się językiem prostym, przemawiającym do współczesnego człowieka, 
dotyka spraw najgłębszych.
  Agonia Teresy
Guy Gaucher, wydawnictwo KAIROS, Kraków 1999
Rzetelna historyczna relacja z ostatnich dni życia Teresy z Lisieux ( 4.04 - 30.09.1897)
ukazuje świętą bez aureoli i jakiegokolwiek sentymentalizmu. Autor, jak sam pisze
we wstępie: „uwzględnił wszystkie autentyczne i aktualnie opublikowane 
dokumenty”, by pokazać chorą Teresę w codziennym życiu, jak zmagała się
z cierpieniem i umierała. Książka pomaga poznać prawdę o Teresie, która „aż do 
ostatniego tchnienia szuka, podąża nieustannie naprzód, odkrywa”.
   
www.pustelnia.pl   macheront nebo hermon pustelnia historia galeria

niepojęta TRÓJCO