POLECAMY   główna świadectwo kontakt polecamy konferencje medytacja  

uwolnić WOLNOŚĆ

 

 

 

 

 

 


  Bilet do raju
Jerzy Turowicz, Wydawnictwo Znak 1999

„Mój bilet [do Królestwa Niebieskiego] to jest to, że starałem się służyć bliźnim, służyć ludziom, Kościołowi i służyć Panu Bogu, tak jak umiałem. A czy dobrze służyłem, nie mnie sądzić (…)”- mówił w pewnym wywiadzie Jerzy Turowicz. Był twórcą i długoletnim redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego, intelektualistą, człowiekiem modlitwy, mądrych spotkań i działań. Bilet do raju to wybór jego artykułów pochodzących z lat 1966-98 (choć otwiera go nadzwyczaj aktualny tekst Sprawa katolicyzmu ze stycznia 1945 roku!). Autor podejmuje kwestie dobra i zła w Kościele czy wartości chrześcijańskich, przybliża sylwetki trzech papieży XX wieku oraz współczesnych świadków Ewangelii  (Frassati, Matka Teresa, ks. Jan Zieja i in.), analizuje relacje polsko-żydowskie, … - lista ważkich tematów jest naprawdę długa, a lektura wciągająca. Tekst obowiązkowy dla każdego żyjącego w świecie „pustelnika”.

  Kim jest Bóg, którego dotykam?
ks. Andrzej Muszala, Wydawnictwo WAM 2012
Książka tętni rytmem życia Trójcy. Ma się wrażenie, że jest ona literackąpostacią malarskiej wizji Rublova: życie duchowe to spotkanie i wspólnota z Ojcem, Synem i Duchem świętym, dynamiczna i jednocześnie pełna pokoju,  w której znajduje się miejsce i na "wielki wybych" i na "wielką ciszę". Autor dotyka najgłębszych pokładów prawdy o Bogu i człowieku, a na stronicach jego książki odżywają i nabierają aktualnościnajwiększe przygodyducha, jakie tworzyły historię chrześcijaństwa.

ks. Robert J. Woźniak

www.pustelnia.pl   macheront nebo hermon pustelnia historia galeria

niepojęta TRÓJCO