MACHERONT

uwolnić WOLNOŚĆ

 

              

 

 
 

 
 

Zawierzenie z Janem od Krzyża

Święty Jan od Krzyża to człowiek zakochany w Bogu. W swych dziełach dokumentuje drogę rozpłomienionej miłością duszy, która pokonuje wszystkie przeszkody – w tym siebie samą – osiągając upragniony cel. Jan niestrudzenie i nieustannie poszukuje Miłości. Tak jak oblubienica z Pieśni nad pieśniami, która nie spoczęła aż znalazła tego, którego jej dusza umiłowała… 

Święty wie, że szczęście może dać nam tylko pełne zjednoczenie z Bogiem.

To całkowite przeobrażenie jest zaś możliwe tylko poprzez całkowite oczyszczenie… Ze wszystkiego, co nie jest Boże… Z każdego najmniejszego egoistycznego przywiązania.

Wyrzeczenie się samego siebie, przejście przez oschłości, oderwanie od tego, co stworzone by móc całkowicie oddać się Bogu - oto logika i szaleństwo Krzyża!

Doktryna Jana nie jest więc niczym innym, jak tylko tym, czego nauczał i czym żył Jezus.

Na tej drodze ogołocenia ducha Jan pomaga nam przejść przez najbardziej dramatyczny odcinek – okres ciemności, pozornego opuszczenia...

Gdy doznasz goryczy i przykrości, pomnij na Jezusa Ukrzyżowanego i milcz. Żyj w wierze i nadziei, choćbyś chodziła wśród mroków, bo w tych mrokach Bóg zbliża się do duszy.

Dzięki niemu odkrywamy, że to, co wydaje nam się ciemnością - w istocie jest Nieskończonym
i Jedynym światłem... 

 
     
     
  macheront  
  nebo  
  hermon  
     
  AKTUALNOŚCI  
  kontakt  
  info praktyczne  
     
  pustelnia  
  historia  
  galeria  
     
  medytacje  
  konferencje  
  kazania  
     
  Jan Paweł II  
  świadectwa  
  polecamy  
   
   
 
 
www.pustelnia.pl

niepojęta TRÓJCO