MEDYTACJA   główna świadectwo kontakt polecamy konferencje medytacja  

uwolnić WOLNOŚĆ 

 

 

 


 
 

 

Żyć miłością, to Ciebie w sobie strzec,
Słowo nieskończone, Słowo Boga mojego.
Dobrze wiesz Boski Jezu, że Cię kocham,
Duch Miłości ogarnia mnie swym ogniem....
Miłując Ciebie przyciągam również Ojca
I nie wypuszczam Go już z serca,
jesteś więc Trójco zakładnikiem mym,
mej miłości.

Żyć miłością, to nie znać co to strach,
nie powracać Ciągle do przewinień przeszłości
Żaden śladnie pozostał po mych grzechach,
wypaliła je Miłość w jednej chwili....
Boski Płomieniu, łagodny bardzo Żarze,
w Tobie mieszkanie swe wybieram
i w Twym ogniu śpiewam ile chcę:
żyć miłością.

Żyć miłością, to dawać się bez miar,
nie chcieć i nie żądać jakiejkolwiek zapłaty.
Daję więc i nie liczę, przekonana,
że kochając niczego się nie odmierza....
Boskiemu Sercu, które przepełnia czułość,
wszystko oddałam...przeto teraz
biegnę swobodnie i jedynie chcę
żyć miłością.

         św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Poezje

                  

                      

www.pustelnia.pl macheront

nebo

hermon

pustelnia

historia

galeria

niepojęta TRÓJCO