NEBO

uwolnić WOLNOŚĆ

 

              

 

 
 

 
 

 

Szaleństwo ufności z Teresą z Lisieux

Teresa z Lisieux to dziewczyna, która idzie do Boga „na skróty”. 
Wyrastając w ówcześnie panującej w Kościele atmosferze lęku przed Bogiem, 
konieczności zasługiwania na niebo poprzez umartwienia, wyrzeczenia 
i różne formy pokuty, intuicyjnie wyczuwa, że „Bóg taki nie jest!” 
Szuka własnej drogi, zupełnie nowej i prostej...
Szuka wytrwale, uparcie, konsekwentnie...
Szuka w swoim sercu i w Ewangelii...
W końcu znajduje!

„Jezus z upodobaniem pokazuje mi jedyną drogę, która prowadzi do boskiego 
ogniska, a tą drogą jest ufność małego dziecka” 

Teresa odkrywa drogę zupełnie prostą, dostępną dla wszystkich, ewangeliczną.
Świętość polega na absolutnym zaufaniu i zawierzeniu Bogu.
Nie chodzi oto, by być coraz doskonalszym, ale aby mieć wzrok skierowany tylko 
na Boga. To bez znaczenia, że masz wiele wad, wystarczy, że masz świadomość
bezgranicznej, miłosiernej miłości Boga i w niej pokładasz nadzieję.

Teresa wie, że do Boga idzie się z pustymi rękami. Jej jedynym bogactwem jest 
SZALEŃSTWO UFNOŚCI. 
Chrześcijaństwo Teresy to chrześcijaństwo nadziei. To pełne ufności spojrzenie 
ku Słońcu, które wszystko przemienia i które jest przedmiotem jej pragnień.

Jezu! gdybym tak mogła powiedzieć wszystkim małym duszom, 
jak niewysłowiona jest twoja przychylność!... Czuję, że gdybyś cudem znalazł 
duszę słabszą, mniejszą od mojej, to chciałbyś ją obdarzyć jeszcze większymi 
dobrodziejstwami... jeśliby zdała się na ciebie, ufając zupełnie twemu 
nieskończonemu miłosierdziu.

 

CHCESZ POZNAĆ BLIŻEJ PATRONKĘ PUSTELNI?
PRZECZYTAJ!

1. Ważniejsze daty z życia Teresy
2. Rozkład dnia i jadłospis w Karmelu w Lisieux za czasów Teresy
3. Teresa Doktorem Kościoła

 

     
     
  macheront  
  nebo  
  hermon  
     
  AKTUALNOŚCI  
  kontakt  
  info praktyczne  
     
  pustelnia  
  historia  
  galeria  
     
  medytacje  
  konferencje  
  kazania  
     
  Jan Paweł II  
  świadectwa  
  polecamy  
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.pustelnia.pl

niepojęta TRÓJCO