KSIĄŻKA   wydawnictwo świadectwo kontakt polecamy konferencje medytacja  

uwolnić WOLNOŚĆ

 

 

 

 

 

 


 NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
Rzucać kwiaty... w noc ciemną
płyta z poezjami Teresy z Lisieux i Jana od Krzyża, Fundacja PUSTELNIA.PL, Kraków 2018  

CD można zamówić pod adresem: wydawnictwo@pustelnia.pl
cena 30 zł

Chcę kontemplować Boga
ks. Andrzej Muszala, Fundacja PUSTELNIA.PL, Kraków 2018  

seria: Chrześcijaństwo do kwadratu

„Chrześcijaństwo do kwadratu” – to seria książek skierowanych do osób pragnących pogłębić swoje życie duchowe poprzez modlitwę, zawierzenie i życie w postawie zapomnienia o sobie. W każdej pozycji przyglądamy się jednej postaci, która okazuje się dziś szczególnie kompetentnym przewodnikiem po ścieżkach prowadzących do zjednoczenia z Bogiem. W serii znajdą się także pozycje pomocne do pełnego i dojrzałego życia wiarą i miłością w obecnych, nowoczesnych czasach. A wszystko po to, by spełnić pragnienie Jezusa: „Obyś był zimny albo gorący!” (Ap 3, 15).

 

Pochwycony przez Boga, „przyjaciel Ducha Świętego”, rozpowszechniał duchowość Świętych Karmelu, kontemplatyk w pełni zanurzony w historii Kościoła XX wieku. Założyciel Instytutu świeckiego Notre Dame de Vie, pisarz (Chcę widzieć Boga), budowniczy, misjonarz, który zjeździł świat wzdłuż i wszerz. Mistyk, prorok, realista, wierny uczeń Soboru Watykańskiego II.

(bp Guy Gaucher, La vie du Pčre Marie-Eugčne de l’Enfant Jésus)

 

książkę można zamówić pod adresem: wydawnictwo@pustelnia.pl
cena wraz z płytą 25 zł

Oblicze Teresy
O. Franciszek od Świętej Maryi OCD, Fundacja PUSTELNIA.PL, Kraków 2017

Z inicjatywy Fundacji Pustelnia mamy przed sobą polską wersję albumu Oblicze św. Teresy 
z Lisieux
, zawierającego czterdzieści siedem autentycznych fotografii Świętej, który po raz pierwszy we francuskim oryginale opublikowano w 1961 roku pod tytułem Visage de Thérčse de Lisieux. Album został opracowany przez ojca Franciszka od Świętej Maryi, francuskiego karmelitę bosego, który zmarł śmiercią tragiczną w roku wydania tej cennej publikacji. 

Spośród czterdziestu siedmiu fotografii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, które zachowały się i zostały upublicznione w albumie, cztery były zrobione przed jej wstąpieniem 
do karmelu, czyli przed 9 kwietnia 1888 roku, kiedy to jako piętnastolatka przekroczyła próg klasztoru w Lisieux. Dwa kolejne zdjęcia zostały wykonane, gdy była nowicjuszką,
w styczniu 1889 roku. Wszystkie pozostałe były dziełem Celiny Martin, siostry Genowefy 
od Najświętszego Oblicza, która idąc śladem swoich trzech sióstr, dołączyła do nich
w klasztorze 14 września 1894 roku, po śmierci taty, Ludwika Martina, którym się opiekowała. Teresa miała wtenczas już dwadzieścia jeden lat. Wstępując do klasztoru, Celina przyniosła ze sobą swój „światowy” nabytek – wielkoformatowy aparat fotograficzny z obiektywem Darlota. Miała też całe wyposażenie niezbędne do wywoływania zdjęć. I tak zaczęło się „uwiecznianie” na kliszach karmelitańskiej wspólnoty zakonnej w Lisieux i wielu wydarzeń z jej codziennego życia. Dzięki temu możemy obejrzeć zdjęcia grupowe wspólnoty pozującej przy krzyżu na centralnym dziedzińcu klasztornym, na bocznym dziedzińcu Matki Bożej z Lourdes, wokół figury Serca Maryi i inne. „Uwiecznione” zostały też niektóre wydarzenia z życia wspólnoty, na przykład przedstawienie teatralne z Teresą w roli Joanny d’Arc, rekreacja w alei kasztanowej klasztornego ogrodu, wielkie pranie czy sianokosy. Celina zrobiła nadto wiele fotografii nowicjatu, na których jej najmłodsza siostra pozuje ze swymi podopiecznymi. Mamy w końcu kilka zdjęć sióstr Martin czy samej Teresy w różnych ujęciach (z różańcem, z lilią, z obrazkami i jako chorej na krużgankach klasztoru). Także Celinie zawdzięczamy dwa zdjęcia Świętej wykonane po jej śmierci: w infirmerii i w chórze zakonnym.

Cieszymy się, że autentyczne fotografie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus po ponad półwieczu od ich upublicznienia we Francji są udostępniane także w Polsce, jej „drugiej ojczyźnie”. Odbywa się to zaś – podkreślmy jeszcze raz z wdzięcznością – dzięki inicjatywie Fundacji Pustelnia.

Niech zatem kontemplacja totum autentycznych fotografii Świętej, najmłodszego 
i najbliższego nam w czasie doktora Kościoła, pozwala nam wszystkim dostrzegać prawdziwy uśmiech Teresy, który – jak pόł wieku temu zaznaczał już ojciec Franciszek – „nie wynikał z łatwo otrzymanej łaski czy też głęboko zakorzenionego optymizmu”. 
Naszej Świętej nie brakowało humoru i radosnego usposobienia. „Najczęściej jednak” – pisze ojciec Franciszek – „blask bijący z jej twarzy wypływał z zupełnie innego źródła”. Odwołajmy się tu do kluczowego stwierdzenia odnotowanego w trakcie procesu beatyfikacyjnego:
«Gdy bardzo cierpię, (…) zamiast przybierać smutny wyraz twarzy, odpowiadam uśmiechem. Na początku nie zawsze mi się to udawało, ale teraz jest to przyzwyczajenie; cieszę się, że je nabyłam». Poruszający uśmiech Teresy od Dzieciątka Jezus dociera więc do nas z głębi cielesnego i duchowego doświadczenia, które przyjmowała z niebywałą wewnętrzną uległością”.

Oby podobnym, zakorzenionym w nadprzyrodzonym doświadczeniu uśmiechem Świętej Teresa zarażała nas wszystkich. Wszak jak powiedział przy jej grobie w Lisieux św. Jan Paweł II, „święci się nie starzeją, nie podlegają przedawnieniu, ale są zawsze ludźmi teraźniejszości i ludźmi jutra; przychodzą jako mistrzowie sensu życia, miłości i nadziei”.

Niech takie właśnie będzie dla nas przyjście Teresy w jej autentycznych fotografiach.

fragment Wstępu o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD

 

Album można zamówić pod adresem: wydawnictwo@pustelnia.pl
cena 49 zł

  Modlitwa w ciszy
ks. Andrzej Muszala, Fundacja PUSTELNIA.PL, Kraków 2015  

 

 

 

Wielka tradycja mistyczna Kościoła zarówno Wschodniego, jak i Zachodniego, (...) ukazuje, że modlitwa może się rozwijać niczym prawdziwy dialog miłości i doprowadzić do tego, że człowiek zostanie całkowicie owładnięty przez Boskiego Umiłowanego, że będzie wrażliwy na wszelkie poruszenia Ducha i z dziecięcą ufnością zawierzy się sercu Ojca. Zazna wówczas we własnym życiu obietnicy Chrystusa: «Kto (...) Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie» (J 14, 21). Jest to droga wspomagana nieustannie przez łaskę, która jednak wymaga zdecydowanego wysiłku duchowego i wiedzie nieraz przez bolesne doświadczenie oczyszczenia («noc ciemna»), ale na różne możliwe sposoby doprowadza do niewyrażalnej radości, przeżywanej przez mistyków jako «unia oblubieńcza». Czyż można tu nie wspomnieć, pośród wielu wspaniałych świadectw, doktryny św. Jana od Krzyża
i św. Teresy z Ávili?

Jan Paweł II

(Novo millennio ineunte, 33)

  książkę można zamówić pod adresem: wydawnictwo@pustelnia.pl
cena 10 zł

książka dostępna również po angielsku, francusku, hiszpańsku, włosku, niemiecku, słowacku, rosyjsku, czesku i chińsku, szczegóły na stronie www.modlitwawciszy.pl

 
Ja oraz mój Stwórca.
Życie duchowe wg Johna Henry'ego Newmana

ks. Andrzej Muszala, Fundacja PUSTELNIA.PL, Kraków 2015  

seria: Chrześcijaństwo do kwadratu

„Chrześcijaństwo do kwadratu” – to seria książek skierowanych do osób pragnących pogłębić swoje życie duchowe poprzez modlitwę, zawierzenie i życie w postawie zapomnienia o sobie. W każdej pozycji przyglądamy się jednej postaci, która okazuje się dziś szczególnie kompetentnym przewodnikiem po ścieżkach prowadzących do zjednoczenia z Bogiem. W serii znajdą się także pozycje pomocne do pełnego i dojrzałego życia wiarą i miłością w obecnych, nowoczesnych czasach. A wszystko po to, by spełnić pragnienie Jezusa: „Obyś był zimny albo gorący!” (Ap 3, 15).

TU MOŻESZ POSŁUCHAĆ FRAGMENTÓW KSIĄŻKI

Być chrześcijaninem to coś więcej niż tylko wyznawać określony zbiór prawd wiary. „Wierzysz, że jest jeden Bóg? – pyta św. Jakub – Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą” (Jk 2, 19). Nie wystarczy wierzyć w Boga; trzeba Mu za-wierzyć, do końca, bezgranicznie. Także wtedy, gdy zdaje się ukrywać, zasłaniać swoją twarz. Być uczniem Chrystusa to podążać za Barankiem, dokądkolwiek idzie. To oddać życie i oddać wszystko, ryzykując same straty z ludzkiego punktu widzenia. To osobiście i bezgranicznie zaangażować się w przygodę, jaką proponuje Jezus, choćby inni mówili, że to zwykłe szaleństwo. Jak pustelnicy z Egiptu i Kapadocji, jak Franciszek i Dominik, jak Karol de Foucauld i Edyta Stein. I wielu innych przyjaciół Boga przed nami, którzy nie odmówili Mu niczego. Dziś przychodzi kolej na mnie i na ciebie. To nasze pięć minut w historii. Jezus staje przed tobą i mówi „Pójdź za Mną”. Znaczy: „Zostaw wszystko – ludzkie zabezpieczenia i kalkulacje. Nie bój się wejść na wąską ścieżkę, która prowadzi na szczyt, tam gdzie mieszkam z Ojcem w miłości Ducha Świętego. Tam, gdzie jest twój prawdziwy dom”. Jemu nie chodzi tu o zwykłe chrześcijaństwo, lecz o „chrześcijaństwo do kwadratu”!

Motto kardynała Newmana Cor ad cor loquitur, czyli „Serce mówi do serca”, daje nam wgląd w jego rozumienie życia chrześcijańskiego jako wezwania do świętości, doświadczanego jako najgłębsze pragnienie ludzkiego serca aby złączyć się w zażyłej komunii z sercem Boga.

(Benedykt XVI)

książkę można zamówić pod adresem: wydawnictwo@pustelnia.pl
cena wraz z płytą 25 zł

Wybieram wszystko.
Życie duchowe wg Teresy Martin

ks. Andrzej Muszala, Fundacja PUSTELNIA.PL, Kraków 2015  

seria: Chrześcijaństwo do kwadratu

 

 

TU MOŻESZ POSŁUCHAĆ FRAGMENTÓW KSIĄŻKI

Niniejsza książka jest pokłosiem konferencji wygłoszonych w trakcie spotkań modlitewnych, które odbyły się w roku akademickim 2013-2014 w kościele św. Marka w Krakowie. Były one kierowane do wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe, szczególnie poprzez modlitwę w ciszy. Zapis audio w wersji mp3 wszystkich konferencji jest dołączony do książki na osobnym krążku CD.

Teksty rozważań zostały oparte na tłumaczeniu krytycznym Rękopisów autobiograficznych św. Teresy z Lisieux dokonanym przez Antoniego Bartosza i wydanym z okazji stulecia śmierci oraz ogłoszenia Teresy doktorem Kościoła w 1997 roku (wznowienie w roku 2013 przez Wydawnictwo Karmelitów z Krakowa). Wyjaśnienie istotnej różnicy między przyjętym tłumaczeniem a Dziejami duszy czytelnik znajdzie we Wstępie do Rękopisów autobiograficznych.

Nade wszystko Teresa jest kobietą, która w Ewangelii potrafiła odnaleźć ukryte bogactwa, okazując przy tym typową dla geniuszu kobiecego konkretność oraz umiejętność odpowiedzenia na nie językiem życia i mądrości. Wyróżnia się uniwersalnością wśród rzeszy świętych kobiet, które promieniują mądrością Ewangelii.

(Jan Paweł II, Divini Amoris scientia)

książkę można zamówić pod adresem: wydawnictwo@pustelnia.pl
cena wraz z płytą 25 zł

Przewodnik po cierpieniu
ks. Andrzej Muszala, Fundacja PUSTELNIA.PL, Kraków 2016  

seria: Chrześcijaństwo do kwadratu

 

Jaki jest sens cierpienia i znoszenia bólu przez osoby niewinne? Czy w ogóle można w tym przypadku mówić o jakimkolwiek sensie? Czy można usprawiedliwić choćby największe dobro krzykiem i bólem tysięcy osób umierających w wyniku głodu, wojen, chorób, wypadków? Czy można znaleźć jakieś wytłumaczenie dla matki i ojca, którzy stoją bezradni w obliczu ich dziecka zwijającego się z bólu, gasnącego w oczach z powodu choroby nowotworowej? Nie. Wszelkie słowo jawi się tu jako puste, małe, płytkie, błahe…

A jednak… Chrześcijaństwo, które jest religią nadziei i miłości, poszukuje światła w każdej sytuacji życiowej człowieka, choćby tej najbardziej dramatycznej. Nie unika trudnych pytań, wierząc w słowa Zbawiciela, iż Duch doprowadza nas do pełnej prawdy (por. J 16, 13).

(fragment książki)

książkę można zamówić pod adresem: wydawnictwo@pustelnia.pl
cena 18 zł

Niech zstąpi Duch Twój.
Życie duchowe wg Karola Wojtyły

ks. Andrzej Muszala, Fundacja
PUSTELNIA.PL, Kraków 2016  

seria: Chrześcijaństwo do kwadratu

 

 

TU MOŻESZ POSŁUCHAĆ FRAGMENTÓW KSIĄŻKI

To, co głosi Papież Jan Paweł II, staje się sprawą nie tylko ludzi jednego wyznania, ale też kwestią wspólną dla nas wszystkich. Niesie w sobie ogromny potencjał ekumeniczny, a także potencjał tolerancji. Jest to niezwykle posłannictwo, zrozumiałe dla wszystkich niezależnie od tego, czy są chrześcijanami, czy też wyznawcami innej religii.

(Václav Havel)

książkę można zamówić pod adresem: wydawnictwo@pustelnia.pl
cena wraz z płytą 25 zł

Radość Ewangelii.
Życie chrześcijanina wg Jorge Mario Bergoglio

ks. Andrzej Muszala, Fundacja PUSTELNIA.PL, Kraków 2016  

seria: Chrześcijaństwo do kwadratu

 

TU MOŻESZ POSŁUCHAĆ FRAGMENTÓW KSIĄŻKI

Nadeszła pora, aby wspólnie budować Europę, która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej, wokół niezbywalnych wartości; Europę śmiało uznającą swoją przeszłość i z ufnością patrzącą w przyszłość, aby w pełni i z nadzieją żyć swoją teraźniejszością. Nadeszła chwila, aby porzucić ideę Europy przestraszonej i zamkniętej w sobie, aby rozbudzić i budować Europę lidera, bogatą w wiedzę, sztukę, muzykę, wartości humanistyczne, a także wartości wiary. Europę kontemplującą niebo i dążącą do ideałów; Europę, która opiekuje się człowiekiem, broni go i chroni; Europę stąpającą po ziemi bezpiecznie i mocno, będącą cennym punktem odniesienia dla całej ludzkości!

(Papież Franciszek, 25 listopada 2014 r.)

książkę można zamówić pod adresem: wydawnictwo@pustelnia.pl
cena wraz z płytą 25 zł

Modlitwa w czynie
ks. Andrzej Muszala, Fundacja PUSTELNIA.PL, Kraków 2017

Działanie i kontemplacja jednoczą się i stapiają ze sobą. Aby pozostać z Bogiem, dusza musi być posłuszna Duchowi Świętemu, który ją prowadzi tu lub tam, aby mogła wykonać swoje zadanie. Gdziekolwiek zostanie w ten sposób zaprowadzona, wszędzie spotka Boga, którego nosi w sobie, i zażywa Jego obecności
w łagodnym świetle swego wewnętrznego doświadczenia. Nigdy nie jest bardziej aktywna i silna niż wtedy, gdy Bóg trzyma ją w odosobnieniu kontemplacji; nigdy nie jest mocniej zjednoczona z Bogiem i pogrążona w kontemplacji niż wtedy, gdy oddaje się pracom zgodnie z wolą Bożą, opanowana przez Ducha Świętego.

O. Maria Eugeniusz OCD, Jestem córką Kościoła

Byłaby to rzecz smutna, gdybyśmy nie mogli modlić się inaczej, tylko schowani w kącie.

Teresa z Ŕvili

książkę można zamówić pod adresem: wydawnictwo@pustelnia.pl
cena 10 zł


 

www.pustelnia.pl   macheront nebo hermon pustelnia historia galeria

niepojęta TRÓJCO