uwolnić WOLNOŚĆ

Spotkania wtorkowe

MODLITWA I CISZA


Wtorek, godz. 19.30 
Kościół Św. Marka
Kraków, ul. Św. Marka 10

Pierwsze spotkanie: 13 października 2020 roku

Konferencje na temat:

PIEŚŃ DUCHOWA ŚW. JANA OD KRZYŻA

Spotkanie trwa 1 godzinę i jest podzielone na dwie części:

    1. rozważania na podstawie kolejnych strof Pieśni duchowej
     św. Jana od Krzyża (30 minut)
    2. modlitwa w ciszy (30 minut)

 

Wszystkich chętnych prosimy o punktualność.

Konferencję będzie można śledzić na kanale Pustelni na:

ZAPRASZAMY!

Jan od Krzyża, hiszp. San Juan de la Cruz, właśc. Juan de Yepes y Alvarez (ur. 24 czerwca 1542 roku w Fontiveros koło Ávili, Hiszpania, zm. 14 grudnia 1591 roku w Úbedzie ) – hiszpański poeta, ważna postać kontrreformacji, mistyk, karmelita i prezbiter, święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, czczony przez Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce, odnowiciel i doktor Kościoła.

Święty Jan od Krzyża był reformatorem zakonu karmelitów. Jest uważany, wraz z Teresą z Ávili, za założyciela karmelitów bosych. Jest również znany ze swych dzieł literackich. Zarówno jego poezja, jak i rozważania nad wzrostem duszy są uważane za szczyt dzieł mistycznych i zaliczane do najwybitniejszych osiągnięć hiszpańskiej literatury.

     • Pieśń duchowa(Cántico espiritual) – ma formę eklogi, w której panna młoda (reprezentująca duszę) szuka pana młodego (reprezentującego Chrystusa) i cierpi z powodu jego utraty, oboje radują się, znowu się odnajdując. Może to być uważane za hiszpańską trawestację biblijnej „Pieśni nad pieśniami” dokonaną w czasach kiedy tłumaczenie Biblii było zakazane. Pierwszych 31 strof zostało skomponowanych podczas uwiezienia w Toledo w 1578, były czytane przez mniszki w Beas, które je przepisywały. Przez kolejne lata Jan dodawał następne strofy. Obecnie istnieją dwie wersje, jedna składa się z 39 strof, druga z 40. istnieją pomiędzy nimi różnice w treści. Pierwsza redakcja komentarzy została dokonana w 1584 na prośbę Any de Jesus, kiedy została przeoryszą karmelitek bosych w Granadzie. Druga bardziej szczegółowa redakcja została dokonana w latach 1585-6.
     • Noc ciemna(Oscura noche del alma) – jest opowieścią o podróży duszy z jej cielesnego domu do zjednoczenia z Bogiem. Ma to miejsce w nocy, która symbolizuje trudności napotykane w oddzieleniu od świata i dotarcia do światła zjednoczenia ze stwórcą. Na tej drodze jest szereg etapów, które są opisywane w kolejnych strofach. Główną ideą poematu jest bolesne doświadczenie, które ludzie muszą przechodzić w procesie dojrzewania duchowego. Poemat został napisany w latach 1578-79, a w latach 1584-85 Jan napisał komentarz do dwóch pierwszych strof.
     • Droga na Górę Karmel(Subida del monte Carmelo) – jest systematycznym studium ascetycznej wyprawy duszy szukającej doskonałej jedności, Boga i mistycznych doświadczeń, które mają miejsce na tej drodze. Choć zaczyna się jako komentarz do „Nocy ciemnej” szybko porzuca ten temat, po omówieniu dwóch pierwszych wersów zamieniając się w traktat. Została napisana pomiędzy 1581 a 1585.
     • Żywy płomień miłości(Llama de amor viva) – składający się zaledwie z czterech wersów opisuje z dużą zażyłością reakcję duszy na miłość Boga. Pierwsza wersja została napisana w Granadzie w latach 1585-86 w ciągu dwóch tygodni. Druga prawie identyczna z 1591 pochodzi z La Penuela.

Jego dzieła zostały po raz pierwszy opublikowane w roku 1618.

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.