uwolnić WOLNOŚĆ
DSC

Struktura naszej fundacji

Nasza działalność na pierwszym miejscu stawia nawiązanie żywej relacji z Bogiem, rozwój duchowy oraz umacnianie wiary. Rozumiemy ją jako wolny wybór każdej jednostki poszukującej swojej duchowej drogi. Odkryjesz z nami smak radości płynącej z Ewangelii. Nauczysz się traktować wiarę, jako wielką przygodę, która jest miejscem spotkania z Bogiem już tu na ziemi.

W naszej organizacji panuje równość i duch wspólnoty. Współdziałają tu zarówno osoby świeckie, jak i duchowni szukający wartości chrześcijańskich. Są to osoby otwarte na współczesny świat oraz gotowe zaangażować się w życie Kościoła.

Nasza działalność obejmuje organizację rekolekcji na Pustelni w Beskidach, oraz wydawanie książek i czasopism o tematyce duchowej. Podejmujemy się też różnorodnych form pomocy dzieciom i młodzieży.

Co jest dla nas najważniejsze?

Dwa tysiące lat temu św. Paweł pisał do Koryntian:

I tak trwają: wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.

Dla nas, od tego czasu, nic się nie zmieniło.

Wolność jednostki, umocnienie w wierze

Naszym celem jest wydobyć wolność, która jest w każdym człowieku. Nasze działania mają wyzwalać tkwiący potencjał, uruchamiać ukryte talenty. Uczymy, jak brać odpowiedzialność za otaczającą nas rzeczywistość. Dodajemy odwagi do zmagania się z wielkimi pragnieniami. Pokazujemy siłę wspólnego działania oraz zachęcamy do brania spraw we własne ręce. Zachęcamy do angażowania się w życie społeczne, budowania Polski nowoczesnej i otwartej dla wszystkich. Ważna jest dla nas sumienność, odpowiedzialność, punktualność, dane słowo, konkret. Budujemy nasze relacje na zaufaniu, partnerstwie i wzajemnej uczciwości.

Chcemy dzielić się naszą wiarą i pokazywać, że może być radosna i żywa. Pokazujemy, że można ją pogłębiać i rozwijać, że ma ona realny związek z naszym codziennym życiem. Uświadamiamy, że otwiera przed człowiekiem nową rzeczywistość: pozwala na realny kontakt z Bogiem już tu na ziemi. Chcemy angażować się w życie Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II, Kościoła ubogiego dla ubogich, w którym swoje miejsce mogą znaleźć wszyscy ludzie dobrej woli. Zapraszamy ludzi, którzy tak jak my chcą budować wspólną przyszłość na drodze dialogu, tolerancji i wzajemnego szacunku.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.